thumbnail - Hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm chưa nộp 100 tỷ đồng 'thể hiện thiện chí'
Quân Mạnh
Hà Nội

Hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm chưa nộp 100 tỷ đồng 'thể hiện thiện chí'

Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega đã hứa sẽ nộp 100 tỷ đồng tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm trước 30/4 nhưng đến nay vẫn chưa nộp tiền.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác