thumbnail - Hải Dương: Dân sống bất an bên mỏ đá “tử thần”
Duy Tân
Hà Nội

Hải Dương: Dân sống bất an bên mỏ đá “tử thần”

Người dân sống quanh mỏ than Kim Bôi luôn nơm nớp lo sợ bởi hoạt động nổ mìn phá đá của doanh nghiệp ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác