thumbnail - Hải Phòng công bố và trưng bày các bảo vật quốc gia
Quân Mạnh
Hà Nội

Hải Phòng công bố và trưng bày các bảo vật quốc gia

Ngày 8/5, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trưng bày 12 hiện vật là bảo vật quốc gia.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác