thumbnail - Hai vợ chồng đều là Phó Giám đốc sở tại Đồng Nai cùng nộp đơn xin nghỉ việc
Tuấn Anh
Hà Nội

Hai vợ chồng đều là Phó Giám đốc sở tại Đồng Nai cùng nộp đơn xin nghỉ việc

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai vừa nhận được đơn xin nghỉ việc của Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và chuyển cho lãnh đạo tỉnh xem xét, giải quyết.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác