thumbnail - Hạn hán nghiêm trọng nhất trong 60 năm qua ở Pháp
Quốc Cường
Hà Nội

Hạn hán nghiêm trọng nhất trong 60 năm qua ở Pháp

Nước Pháp đang trải qua đợt hạn hán kỷ lục sau hơn 60 năm khi tình trạng khô hạn kéo dài kể từ đầu mùa hè.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác