thumbnail - Hàng nghìn fan đội mưa thưởng thức rock
Gia Loc
Hà Nội

Hàng nghìn fan đội mưa thưởng thức rock

Fan đội mưa nhiều giờ cổ vũ Microwave, Ngũ Cung, An Nam..., tại sự kiện "Rock'n'Share". - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác