thumbnail - Hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được thông tin là hàng triệu nỗi đau
Tuấn Anh
Hà Nội

Hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được thông tin là hàng triệu nỗi đau

Chiến tranh đã dần lùi xa nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu, nhất là đối với những gia đình thân nhân liệt sĩ. Hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được thông tin là hàng triệu nỗi đau, trăn trở của những người còn sống.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác