thumbnail - Hành động sớm để không thiếu điện
Viễn Đông
Hà Nội

Hành động sớm để không thiếu điện

Nguy cơ thiếu điện vẫn hiển hiện, đòi hỏi EVN, các nhà đầu tư lẫn các cơ quan hữu trách cần sớm hành động.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác