thumbnail - Hành khách để quên 2,4 tỷ đồng trên máy bay
Duy Tân
Hà Nội

Hành khách để quên 2,4 tỷ đồng trên máy bay

Nhân viên của VIAGS (Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam, đơn vị thành viên của VNA) nhặt được và trả lại gần 2,4 tỷ đồng cho hành khách bỏ quên trên máy bay.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác