thumbnail - Hành lang năng lượng sạch lớn nhất thế giới
Liên Hương
Hà Nội

Hành lang năng lượng sạch lớn nhất thế giới

Mức sản xuất điện tích lũy của 6 nhà máy thủy điện trên dòng chính của sông Dương Tử vượt mốc 3.000 tỷ kWh điện, đồng thời giảm hàng triệu tấn CO2.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác