thumbnail - Hậu duệ Vua Lý muốn đưa 5 triệu khách Hàn tới Việt Nam năm nay
Trường Sơn
Hà Nội

Hậu duệ Vua Lý muốn đưa 5 triệu khách Hàn tới Việt Nam năm nay

Là con cháu đời thứ 31 của dòng họ Lý, vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc của ông Lý Xương Căn như một sứ mệnh và ông đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác