thumbnail - Hãy tắt Bluetooth khi không dùng đến
Tuấn Anh
Hà Nội

Hãy tắt Bluetooth khi không dùng đến

Vì hoạt động trong khoảng cách gần, kết nối Bluetooth có thể trở thành cầu nối tấn công bảo mật hoặc bị lợi dụng để thu thập dữ liệu cá nhân khách hàng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác