thumbnail - HC vàng hiếm của pencak silat Việt Nam
Gia Loc
Hà Nội

HC vàng hiếm của pencak silat Việt Nam

Sau 14 năm, pencak silat Việt Nam giành HC vàng ngay trên sân đấu ở nội dung biểu diễn đồng đội tại SEA Games.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác