thumbnail - Hé lộ nhiều dấu tích từ khảo cổ di tích Núi Bân, đàn Nam Giao Tây Sơn
Duy Tân
Hà Nội

Hé lộ nhiều dấu tích từ khảo cổ di tích Núi Bân, đàn Nam Giao Tây Sơn

Nhiều dấu tích quan trọng đã xuất lộ từ đợt khảo cổ học di tích Núi Bân, Đàn Nam Giao của Tây Sơn tại P.An Tây, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác