thumbnail - Hệ lụy sau những quả ‘bom’ trái phiếu bất động sản 'ba, bốn, năm không'
Viễn Đông
Hà Nội

Hệ lụy sau những quả ‘bom’ trái phiếu bất động sản 'ba, bốn, năm không'

Việc phát hành ồ ạt trái phiếu doanh nghiệp “ba không”, nhất là trái phiếu bất động sản có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác