thumbnail - Hệ thống dẫn nước tinh vi của người Arab cổ đại
Thu Trang
Hà Nội

Hệ thống dẫn nước tinh vi của người Arab cổ đại

Nabataea, một vương quốc Arab cổ đại, đã xây dựng hệ thống thu gom và phân phối nước vẫn còn sử dụng được sau hàng nghìn năm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác