thumbnail - Hết thời hạn 180 ngày không thanh toán, hủy kết quả trúng đấu giá đất Thủ Thiêm
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Hết thời hạn 180 ngày không thanh toán, hủy kết quả trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Theo quy định, hết thời hạn 180 ngày kể từ ngày ra thông báo thuế, đơn vụ trúng đấu giá không nộp đủ tiền thì hủy kết quả trúng đấu giá đất Thủ Thiêm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác