thumbnail - Hiện đại hóa trong hoạt động của Cảnh sát giao thông (Bài 2)
Trường Sơn
Hà Nội

Hiện đại hóa trong hoạt động của Cảnh sát giao thông (Bài 2)

Phục vụ người dân tốt hơn, lấy người dân là trung tâm trong mọi hoạt động là yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an đối với lực lượng CSGT. Để làm được điều này, Cục CSGT  đã tăng cường và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT); kết nối chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hướng tới phục vụ nhanh nhất, hiệu quả nhất cho nhân dân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác