thumbnail - Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng có bằng cử nhân QLGD phải tham gia nâng chuẩn
Gia Loc
Hà Nội

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng có bằng cử nhân QLGD phải tham gia nâng chuẩn

GDVN- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng có bằng cử nhân quản lý giáo dục (không phải bằng cử nhân chuyên ngành đào tạo giáo viên) phải tham gia đào tạo nâng chuẩn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác