thumbnail - Hiệu trưởng TH Hanh Thông: Nhà cung cấp thực phẩm tự đưa tiền, tôi không tư lợi
Viễn Đông
Hà Nội

Hiệu trưởng TH Hanh Thông: Nhà cung cấp thực phẩm tự đưa tiền, tôi không tư lợi

GDVN- Thầy Võ Minh Thông khẳng định rằng, đây là số tiền mà các công ty cung cấp thực phẩm tự nguyện hỗ trợ lại cho nhà trường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác