thumbnail - Hình ảnh nhật thực cuối cùng trong năm 2022
Viễn Đông
Hà Nội

Hình ảnh nhật thực cuối cùng trong năm 2022

Hàng tỷ người tại nhiều khu vực trên thế giới đã may mắn có cơ hội chiêm ngưỡng nhật thực một phần diễn ra vào ngày 25/10.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác