thumbnail - Hình ảnh tổng duyệt Lễ khai mạc SEA Games 31: Mọi thứ đã sẵn sàng
Thu Trang
Hà Nội

Hình ảnh tổng duyệt Lễ khai mạc SEA Games 31: Mọi thứ đã sẵn sàng

Lễ khai mạc được coi là một hoạt động thể thao - văn hóa mang tầm khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh, tạo ra dấu ấn đậm nét, cũng như góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác