thumbnail - HLV Park Hang Seo có thể làm việc tiếp ở Việt Nam
Đức Hồng
Hà Nội

HLV Park Hang Seo có thể làm việc tiếp ở Việt Nam

HLV Park Hang Seo để ngỏ khả năng tiếp tục làm việc ở Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng với VFF, nhưng không phải trong vai trò huấn luyện.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác