thumbnail - HLV tuyển nữ Myanmar: 'Việt Nam hưởng lợi lớn nhờ chơi ít trận hơn'
Minh DucTRan
Hà Nội

HLV tuyển nữ Myanmar: 'Việt Nam hưởng lợi lớn nhờ chơi ít trận hơn'

HLV trưởng tuyển nữ Myanmar - Tin Myint cho rằng tuyển nữ Việt Nam có ưu thế về thể lực so với đội bóng của ông.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác