thumbnail - HLV U23 Philippines: Chúng tôi thành công vì đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U23 Việt Nam
Thu Trang
Hà Nội

HLV U23 Philippines: Chúng tôi thành công vì đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U23 Việt Nam

HLV Norman Fegidero cho biết U23 Philippines đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U23 Việt Nam để tìm giải pháp ngăn chặn. Trận hoà 0-0 trước U23 Việt Nam là thành công với U23 Philippines.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác