thumbnail - Hồ tiêu trong nước mất mùa, nhập khẩu tiêu tăng gần 7% trong 4 tháng
Cường bếu
Hà Nội

Hồ tiêu trong nước mất mùa, nhập khẩu tiêu tăng gần 7% trong 4 tháng

4 đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu 12.105 tấn, trong đó tiêu đen đạt 10.456 tấn, tiêu trắng đạt 1.649 tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác