thumbnail - Hỗ trợ 29 doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với Covid-19
Tuấn Anh
Hà Nội

Hỗ trợ 29 doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với Covid-19

Các doanh nghiệp này sẽ được đào tạo 1:1 trong 6 tháng và nhận 100 triệu đồng vốn hạt giống để thử nghiệm và hoàn thiện các mô hình kinh doanh sáng tạo, đồng thời nhân rộng những tác động xã hội tiềm năng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác