thumbnail - Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh sau đại dịch
Quân Mạnh
Hà Nội

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh sau đại dịch

Doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn và vận tải hành khách là những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác