thumbnail - Hỗ trợ mua sách giáo khoa cho học sinh
Lan đột biến
Hà Nội

Hỗ trợ mua sách giáo khoa cho học sinh

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với các đơn vị để cung ứng sách cho học sinh, chậm nhất trước ngày 20/8 có đủ sách để bắt đầu năm học mới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác