thumbnail - Hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, phương Tây rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan
Quốc Cường
Hà Nội

Hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, phương Tây rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan

Tình trạng thiếu vũ khí có thể buộc các nước châu Âu đứng trước lựa chọn khó khăn khi phải cân bằng giữa sự ủng hộ cho Ukraine và nhu cầu an ninh của mình.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác