thumbnail - Hòa bình cho Ukraine không phải ở vũ khí Mỹ mà là đàm phán ngoại giao
Lan đột biến
Hà Nội

Hòa bình cho Ukraine không phải ở vũ khí Mỹ mà là đàm phán ngoại giao

Tự vũ khí không đem lại hòa bình ở Ukraine. Chỉ có mở rộng đàm phán với sự tham gia của Mỹ, Nga, cũng như EU cùng những ích lợi thấy rõ thì mới bảo đảm Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác