thumbnail - Hòa Bình đón nhận 2 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Duy Tân
Hà Nội

Hòa Bình đón nhận 2 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tri thức dân gian Lịch tre và Lễ hội truyền thống Khai Hạ của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình được trao Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác