thumbnail - Hỏa hoạn - Hạn hán - Lũ lụt: Trái Đất năm 2022 bị 'giày vò' thế nào khi nhìn từ vệ tinh?
Lan đột biến
Hà Nội

Hỏa hoạn - Hạn hán - Lũ lụt: Trái Đất năm 2022 bị 'giày vò' thế nào khi nhìn từ vệ tinh?

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một Trái Đất nóng nực, khô cạn và mưa như trút nước khắp nơi!
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác