thumbnail - Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển hiệu quả thị trường chứng khoán, bất động sản
Gia Loc
Hà Nội

Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển hiệu quả thị trường chứng khoán, bất động sản

Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam về xây dựng năng lực, cơ chế nhằm phát triển hiệu quả thị trường vốn và thị trường bất động sản.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác