thumbnail - Họa sĩ Hà Hùng: Vẽ lên toan với lòng không toan tính
Minh DucTRan
Hà Nội

Họa sĩ Hà Hùng: Vẽ lên toan với lòng không toan tính

TTO - Thưởng tranh của Hà Hùng giống như thưởng hoa cỏ, giống như dạo chơi một buổi chiều và được trở về với bản lai diện mục của mình.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác