thumbnail - Hóa thạch khủng long tạo cảm hứng phim 'Công viên kỷ Jura' được đấu giá hơn 12 triệu USD
Quân Mạnh
Hà Nội

Hóa thạch khủng long tạo cảm hứng phim 'Công viên kỷ Jura' được đấu giá hơn 12 triệu USD

hóa thạch, khủng long, Công viên kỷ Jura, Jurassic Park, đấu giá, bộ xương, bạo chúa, 3 sừng, ăn thịt, móng vuốt, Christie's
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác