thumbnail - Hoàn tất sơ tán phụ nữ, trẻ em khỏi nhà máy Azovstal
Thức SG
Hà Nội

Hoàn tất sơ tán phụ nữ, trẻ em khỏi nhà máy Azovstal

Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết "tất cả phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi" đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác