thumbnail - Hoàn thành "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 trước ngày 1/6
Liên Hương
Hà Nội

Hoàn thành "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 trước ngày 1/6

Bộ Y tế đề nghị phải hoàn thành "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 trước ngày 1/6/2022. Đồng thời thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế về ký xác nhận hộ chiếu vaccine.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác