thumbnail - Hoàn thành tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi trong tháng 8
Trường Sơn
Hà Nội

Hoàn thành tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi trong tháng 8

Bộ Y tế và các địa phương tăng tốc, hoàn thành tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8, Phó thủ tướng chỉ đạo.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác