thumbnail - Hoàn thành trùng tu lăng mộ vua Đồng Khánh
Lan đột biến
Hà Nội

Hoàn thành trùng tu lăng mộ vua Đồng Khánh

Quần thể lăng mộ vua Đồng Khánh, vua thứ chín triều Nguyễn, vừa được trùng tù hoàn chỉnh, bắt đầu bán vé tham quan. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác