thumbnail - Hoàn thiện cơ chế, thu hút đầu tư trong GD để giảm áp lực sĩ số lên trường công
Lan đột biến
Hà Nội

Hoàn thiện cơ chế, thu hút đầu tư trong GD để giảm áp lực sĩ số lên trường công

GDVN- Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến cuối năm 2022, tỷ lệ các trường phổ thông ngoài công lập là 14%, số học sinh ngoài công lập theo học đạt 7,5%.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác