thumbnail - Hoãn tổ chức Đại hội thể thao châu Á và Đại hội thể thao sinh viên thế giới
Minh DucTRan
Hà Nội

Hoãn tổ chức Đại hội thể thao châu Á và Đại hội thể thao sinh viên thế giới

Theo thông báo mới nhất Đại hội thể thao châu Á dự kiến tổ chức tại Hàng Châu và Đại hội thể thao sinh viên thế giới mùa Hè dự kiến tổ chức tại Thành Đô, Trung Quốc đã bị hoãn và chưa công bố ngày tổ chức lại.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác