thumbnail - Hoàng Rob Tôi không bỏ tiền cho bất kỳ ca sĩ nào để họ hợp tác với mình
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Hoàng Rob Tôi không bỏ tiền cho bất kỳ ca sĩ nào để họ hợp tác với mình

Sau 6 năm hoạt động âm nhạc với 3 album và 4 concert Hoàng Rob đang là nghệ sĩ violin đương đại nỗ lực và bền bỉ theo đuổi con đường giao thoa cùng các nghệ sĩ và các loại hình nghệ thuật đại chúng
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác