thumbnail - Học sinh lớp 9 vật vã học đuổi, phụ huynh xót con không dám kêu
Cường bếu
Hà Nội

Học sinh lớp 9 vật vã học đuổi, phụ huynh xót con không dám kêu

GDVN- Học trễ đương nhiên phải kết thúc chương trình trễ, học trễ mà bắt buộc phải đúng tiến độ thời gian dự kiến ngay từ đầu năm thì chẳng khác gì bắt quả non chín ép.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác