thumbnail - Học thành ngữ qua địa danh
Liên Hương
Hà Nội

Học thành ngữ qua địa danh

Rome là thủ đô của Italy nhưng khi đứng trong thành ngữ "Rome was not built in a day", nó tạo thành nghĩa "thành công không đến một sớm một chiều". - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác