thumbnail - Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn
Duy Tân
Hà Nội

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) lấy điểm chuẩn 29,25 theo thang 30, từ 33,33 đến 37,6 theo thang 40. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác