thumbnail - Hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM phải giao quyền hiệu trưởng trong tháng 5
Minh DucTRan
Hà Nội

Hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM phải giao quyền hiệu trưởng trong tháng 5

Bộ GD&ĐT đốc thúc ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM bổ nhiệm người nắm quyền, cấp bằng cho sinh viên. Đồng thời thu hồi quyết định không giáo quyền cho phó hiệu trưởng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác