thumbnail - Hội nghị Thượng đỉnh Covid-19 toàn cầu lần thứ 2: Cam kết đẩy mạnh bao phủ vaccine | VOV.VN
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Hội nghị Thượng đỉnh Covid-19 toàn cầu lần thứ 2: Cam kết đẩy mạnh bao phủ vaccine | VOV.VN

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Covid-19 toàn cầu lần thứ hai đã được tổ chức trực tuyến ngày 12/05 dưới sự đồng chủ trì của Mỹ, Belize, Đức, Indonesia, và Senegal.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác