thumbnail - Hội nghị Trung ương 5: Để tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng
Thức SG
Hà Nội

Hội nghị Trung ương 5: Để tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng

VOV.VN - Để tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo hoạt động của cơ quan, đơn vị thì yêu cầu quan trọng là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Đây cũng là cơ sở vững chắc đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cách mạng, để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác