thumbnail - Hội nghị Trung ương 5 hoàn thành với chất lượng cao một khối lượng lớn công việc
Quân Mạnh
Hà Nội

Hội nghị Trung ương 5 hoàn thành với chất lượng cao một khối lượng lớn công việc

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII) hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 10/5.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác